Loading...
Projektgruppen2020-12-21T16:12:27+00:00

Elza Berisha

PROJEKTLEDARE

projektledare@dageni.se

+00 00-000 00 00

Theresa Döös

VICE PROJEKTLEDARE

vice@dageni.se

+00 00-000 00 00

Iris Korkmaz

NÄRINGSLIVSANSVARIG

naringsliv@dageni.se

+00 00-000 00 00

Sebastian Malmgren Strömberg

NÄRINGSLIVSANSVARIG

naringsliv@dageni.se

+00 00-000 00 00

Axel Orrenius

EVENTANSVARIG

event@dageni.se

+00 00-000 00 00

Oskar Andersson

MÄSSANSVARIG

logistik@dageni.se

+00 00-000 00 00

Jennifer Liu

BANKETTANSVARIG

bankett@dageni.se

+00 00-000 00 00

Ted Strömfelt

BRANDING- OCH LOUNGEANSVARIG

branding@dageni.se

+00 00-000 00 00

Axel Wiebe Werner

BRANDING- OCH LOUNGEANSVARIG

branding@dageni.se

+00 00-000 00 00

Oskar Myrgård

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

marknadsforing@dageni.se

+00 00-000 00 00