Om2018-02-09T11:42:14+00:00

Vad är Dagen I?

Dagen I är Sektionen för Industriell Ekonomis arbetsmarknadsdagar som går av stapeln i februari varje år. Sedan 2011 möts arbetsgivare och studenter från I-programmet och masterprogrammet i Industriell Ekonomi under avslappnade former för att bygga värdefulla relationer inför framtiden. En plats där du som I-student kan hitta din drömarbetsgivare – och en plats där du som företag har möjlighet att nå ut till toppstudenter från Sveriges mest sökta civilingenjörsutbildning.

Under arbetsmarknadsdagarna hålls en rad event, såsom frukost- och lunchföreläsningar, workshops och caselösning både på campus och ute hos företagen. Veckan avslutas med mässan där det även finns möjlighet till kontaktsamtal med företagen. Sist men inte minst anordnas en festlig bankett efter mässans slut för alla studenter som engagerat sig i Dagen I och företagsrepresentanterna som medverkat på mässan.

Ambitioner

Det centrala i Dagen I har sedan starten varit själva mässan. De första åren hölls mässan i SingSing, men på senare år har Dagen I växt och flyttat till Nymble. Med tiden har också företagens engagemang ökat och Dagen I sträcker sig numera över en hel vecka för att allt bättre komma åt syftet: att vara den ultimata plattformen för I-studenter på KTH och potentiella framtida arbetsgivare. Vår ambition är att ha en bred spännvidd av utställande företag som väl representerar I-programmets fyra inriktningar – för att det ska finnas något för alla studenter som läser Industriell Ekonomi.

Organisationen

Dagen I är en nämnd inom Sektionen för Industriell Ekonomi och drivs i projektform. Nämndens ordförande är projektledaren som driver projektet tillsammans med projektgrupp, ansvarsgrupper och företagsvärdar.