HOME2021-02-04T09:57:24+00:00

DAGEN I

DIGITAL | 4 FEBRUARI

ZOOM
QUIZ
Schema
Katalog
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

VAD ÄR DAGEN I?

Dagen I är arbetsmarknadsdagarna för alla studenter som studerar ämnen kopplade till Industriell Ekonomi och anordnas av Sektionen för Industriell Ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan. Dagen I är mötesplatsen för studenter och arbetsgivare att bygga värdefulla relationer inför framtiden. Under arbetsmarknadsdagarna hålls en rad event, såsom lunchföreläsningar och kontaktsamtal. Veckan avslutas med mässan, som i år hålls digitalt på grund av den rådande situationen.

DAGEN I DIGITAL

Den rådande pandemin ändrar förutsättningar på många plan och så även för oss. Snabb anpassning är ledorden för 2020-2021. Vi har valt att anpassa oss och genomföra Dagen I digitalt. Utmaningen att skapa ett bra utbyte mellan studenter och näringsliv har nog aldrig varit så utmanande som i år men heller aldrig så viktigt. Därför jobbar vi stenhårt för att skapa en suverän digital arbetsmarknadsmässa.
Vi tror att Dagen I Digital inte bara kan bli lika bra som tidigare år utan att den ska bli bättre.